Internet Chessbase
Chess games database online

  Home      Games      ECO explorer       Opening explorer      Games raw      Collection      7 pieces endgame           Miscellaneous          
Sign in      Register      Forgot  


ID   21800456
Player    Majewski,Krzysztof
Download games   
   Majewski,Krzysztof1727 Kusiak,Mateusz151415th Baltic Pearl Open; Lazy POL2019
   Majewski,Krzysztof1727 Rogala,Milosz179115th Baltic Pearl Open; Lazy POL2019
   Majewski,Krzysztof1727 Babiarz,Arkadiusz183315th Baltic Pearl Open; Lazy POL2019
   Starosta,Martyna1841 Majewski,Krzysztof172715th Baltic Pearl Open; Lazy POL2019
   Majewski,Krzysztof1727 Puksza,A197315th Baltic Pearl Open; Lazy POL2019
   Grzesik,Gracjan1973 Majewski,Krzysztof172715th Baltic Pearl Open; Lazy POL2019
   Majocha,Piotr2005 Majewski,Krzysztof172715th Baltic Pearl Open; Lazy POL2019
   Majewski,Krzysztof1727 Luczak,Filip211415th Baltic Pearl Open; Lazy POL2019
   Karpus,Michal2312 Majewski,Krzysztof172715th Baltic Pearl Open; Lazy POL2019
   Hertlein,Irena1531 Majewski,Krzysztof169514th Baltic Pearl Open; Lazy POL2018
   Topola,Rafal1570 Majewski,Krzysztof169514th Baltic Pearl Open; Lazy POL2018
   Majewski,Krzysztof1695 Sypien,Natan177414th Baltic Pearl Open; Lazy POL2018
   Kindler,Karolina1784 Majewski,Krzysztof169514th Baltic Pearl Open; Lazy POL2018
   Majewski,Krzysztof1695 Karwacki,Piotr182814th Baltic Pearl Open; Lazy POL2018
   Grzesik,Gracjan1884 Majewski,Krzysztof169514th Baltic Pearl Open; Lazy POL2018
   Niedbala,Bartlomiej1977 Majewski,Krzysztof169514th Baltic Pearl Open; Lazy POL2018
   Majewski,Krzysztof1695 Fritz,Antoni198114th Baltic Pearl Open; Lazy POL2018
   Duch,M2229 Majewski,Krzysztof1529TCh-POL Rapid 2018; Zgierz POL2018
   Majewski,Krzysztof1695 Hrymowicz,Artur212314th Baltic Pearl Open; Lazy POL2018
   Walach,M2319 Majewski,Krzysztof1529TCh-POL Rapid 2018; Zgierz POL2018Rating    ..2500 2500..2600 2600..2700 2700..2800 2800..
© Copyright 2014-2020 At-Krays