Internet Chessbase
Chess games database online

  Home      Games      ECO explorer       Opening explorer      Games raw      Collection      7 pieces endgame           Miscellaneous          
Sign in      Register      Forgot  
Refresh...   Start...   Transposition...

Show max moves Rating
Year ID position

ID position 370622

 
       
        
        
       
 
Move1-0%1/2%0-1%Total%
e47183424398255437311701899
Nf35549221934301110
c492511301644360
g3541433325120
c32660013330
Nd20021000020
Nc31500015020
Total72554244372554923117184
        
14550949              1. d3 e6 2. Bd2 f5 3. Nc3 Nf6 4. f3 Bd6 5. e4 O-O 6. Qe2 fxe4 7. fxe4 Nc6 8. Nf3 Ng4 9. h3 Bg3+ 10. Kd1 Nf2+ 11. Kc1 Nxh1 12. Qe3 Bf4 13. Qg1 Bxd2+ 14. Nxd2= Ng3 15. Nf3 b5 16. Qf2 Nxf1 17. Qxf1 b4 18. Nb5 Qg5+ 19. Kd1 Qxb5 20. Qf2 a5 21. Qe3 a4 22. b3 axb3 23. cxb3 Ne5 24. Nxe5 Qxe5 25. d4 Qh5+ 26. Qe2 Rf1+ 27. Kd2 Qxe2+ 28. Kxe2 Rxa1 29. Kd3 Ba6+ 30. Kc2 Rxa2+ 31. Kb1 Bd3+ 32. Kc1 Rc2+ 33. Kd1 Ra1# 0-1
Dominguez, Alexandre Luiz
Cantero, Rodolfo
IV IRT Clasificatorio 2019 Pedro Juan Caballero
Pedro Juan Caballero
2019
13571255              1. d3 e6 2. a3 b6 3. Nc3 Bb7 4. Nh3 Be7 5. Bf4 d6 6. e4 e5 7. Be3 Nd7 8. Qg4= Ngf6 9. Qe2 a5 10. f4 exf4 11. Nxf4 Ne5 12. h3 d5 13. exd5 Nxd5 14. Nfxd5 Bxd5 15. Bxb6 cxb6 16. Qxe5 Be6 17. O-O-O Bg5+ 18. Kb1 Bf6 19. Qb5+ Bd7 20. Re1+ Kf8 21. Qd5 Bxc3 22. Qd6+ Kg8 23. bxc3 b5 24. Re7 Bf5 25. Qxd8+ Rxd8 26. Ra7 h5 27. Rxa5 Bd7 28. d4 Rb8 29. Bd3 Bc6 30. Rg1 Rh6 31. g4 hxg4 32. hxg4 Rh2 33. Ra6= Bf3 34. Kb2 Bd5 35. g5 g6 36. Re1 Bc4 37. Be4 b4 38. Ra8 bxa3+ 39. Kxa3 Rxa8+ 40. Bxa8 Rxc2 41. Kb4 Bd3 42. d5 Rb2+ 43. Kc5 Rb5+ 44. Kd4 Bf5 45. Re8+ Kg7 46. Bc6 Rb1 47. d6 Rg1 48. Re5 Be6 49. Kc5 Kf8 50. Kb6 Ra1 51. Kc7 Ra7+ 52. Kb6 Ra3 53. c4 Rb3+ 54. Kc7 Rc3 55. c5 Kg7 56. Rxe6 fxe6 57. d7 Rd3 58. d8=Q Rxd8 59. Kxd8 Kf7 60. Be4 e5 61. c6 1-0
Holi, Siefaldin A
Potter, Steven
13th 4NCL Congress
Wakefield
2017
13407630              1. d3 e6 2. e3 d5 3. b3 Nf6 4. h3 c5 5. g3 d4 6. e4 Be7 7. Nd2 O-O 8. Bg2= Nc6 9. a3 b5 10. Ngf3 Rb8 11. Bb2 Qc7 12. Ng5 h6 13. h4 Bd6 14. Qf3 Ne5 15. Qe2 hxg5 16. hxg5 Nfg4 17. Nf3 Qa5+ 18. Kd1 Nxf3 19. Qxf3 f5 20. gxf6 Rxf6 21. Qxg4 Rxf2 22. b4 Qc7 23. Qh3 cxb4 24. Rc1 e5 25. Qh7+ Kf7 26. Rf1 Rxf1+ 27. Bxf1 bxa3 28. Ba1 Qe7 29. c3 Qf6 30. Be2 Qg5 31. Qh4 Be7 32. Qh2 Bg4 33. cxd4 Bxe2+ 34. Kxe2 Qg4+ 35. Kf2 Rf8 36. dxe5 Kg8+ 37. Kg1 Rf3 38. Qa2+ Kh7 39. Rc2 Rxg3+ 40. Rg2 Rxg2+ 41. Qxg2 b4 42. Kf2 b3 0-1
Ackun, Henry Mensah
Sosu, Edward
2nd Tema Classic Open
ECG Training Centre, Comm 10, Tema
2016
13416141              1. d3 e6 2. Bd2 Nf6 3. g3 c6 4. Bg2 g5 5. e3 Be7 6. c4 Na6 7. Ne2 Nc5 8. Bc3 O-O 9. O-O b5 10. b4 Nb7 11. c5 d5 12. cxd6 Nxd6 13. Bxc6 Bb7 14. Bxb7 Nxb7 15. d4= Qd5 16. Qd3 Rad8 17. Na3 e5 18. Qxb5 Qxb5 19. Nxb5 exd4 20. Bxd4 a6 21. Nbc3= Bxb4 22. Rab1 Bxc3 23. Nxc3 Rd7 24. Bxf6 1-0
Crnkovic,Predrag
Pantic,Mile
XXX Belgrade Trophy
Belgrade SRB
2016
372623              1.d3 e6 2.Nd2 c5 3.c4 d5 4.g3 Nf6 5.Bg2 Be7 6.Ngf3 Nc6 7.O-O O-O 8.Re1 b6 9.e4 dxe4 10.dxe4 e5 11.b3 Qc7 12.Bb2 Bb7 13.a3= Rad8 14.Qc2 Rfe8 15.Nf1 Nd4 16.Nxd4 cxd4 17.Rad1 b5 18.Rc1 bxc4 19.Qxc4 Qxc4 20.Rxc4 Rc8 21.Nd2 Ba6 22.Rcc1 Nd7 23.b4 Rxc1 24.Rxc1= Rc8 25.Rxc8+ Bxc8 26.Bh3 Bg5 27.f4 exf4 28.Nf3 Ne5 29.Nxg5 d3 30.Kf2 Bxh3 31.Nxh3 f3 32.Bc3 g5 33.Nxg5 1-0
�îíåíêèí �ìèòðèé
Áåðåñòíåâ �ëàäèìèð
�îëîìåíñêàÿ âåðñòà - 2012 òóðíèð �
�îëîìíà, �îñêîâñêàÿ îáëàñòü, Russia
2012
A00
8498372              1. d3 e6 2. a3 d5 3. e4 Nf6 4. exd5 exd5 5. Bg5 Bc5 6. d4 Be7 7. Nf3 O-O 8. Be2= Re8 9. O-O Ne4 10. Bxe7 Qxe7 11. Re1 Bg4 12. Ne5 Bxe2 13. Rxe2 Nd7 14. f3 Nxe5 15. fxe4 Ng4 16. Nc3 Nf6 17. e5 Nd7 18. Nxd5 Qd8 19. Nf4 Nf8 20. c3 c6 21. Qb3= Qc7 22. Rf1 Rad8 23. e6 Nxe6 24. Rxe6 fxe6 25. Nxe6 Qb6 26. Qa2 Rd5 27. Nf4 Qd8 28. b4 Qg5 29. Nxd5 cxd5 30. Qf2 Qe7 31. Kh1 h6 32. Qf4 Qe4 33. Qf7+ Kh7 34. Qxb7 Rf8 35. Rg1 Rf2 36. h3 Qf5 37. Qc7 h5 38. Qe7 Rf1 39. Qe2 Rf2 40. Qe3 h4 41. Re1 Qc2 42. Qg5 Qd2 43. Qxh4+ Kg6 44. Qg4+ Kh6 45. Re6+ Rf6 46. Rxf6+ gxf6 47. Qf3 Kg7 48. Kh2 Qc1 49. a4 Qd2 50. h4 Qh6 51. h5 f5 52. Qg3+ Kf8 53. Qb8+ Kf7 54. Qxa7+ Ke8 55. Qb8+ Kd7 56. Qb7+ Ke8 57. Qb8+ Kd7 58. Qb7+ Ke8 59. Qc8+ Ke7 60. Qxf5 Kd8 61. Qxd5+ Kc7 62. Qe5+ Kb7 63. a5 Ka6 64. c4 Kb7 65. b5 Ka7 66. Qc5+ Kb8 67. Qb6+ 1-0
MONFA SOLE, Ramon
TURUGUET, Josep LLuís
MONTBUI
2012
1159148              1. d3 e6 2. Nd2 d5 3. b3 Bb4 4. Bb2 Qg5 5. Ngf3 Qh6 6. a3 Bd6 7. e4 c6 8. c4 Ne7 9. Qc2 Bd7 10. cxd5 exd5 11. Qc3 Bf4 12. Qxg7 Bxd2+ 13. Nxd2 Qxg7 14. Bxg7 Rg8 15. Bf6 Be6 16. Bxe7 Kxe7 17. g3 Nd7 18. f4 f5 19. Bg2 Raf8 20. exd5 cxd5 21. b4 h5 22. Kf2 Ne5 23. fxe5 f4 24. Nf3 fxg3+ 25. hxg3 Bg4 26. Ke3 d4+ 27. Nxd4 Bc8 28. Bf3 Rxg3 29. Rxh5 Bg4 30. Rh7+ Ke8 31. Rf1 Bf5 32. Nxf5 Rxf5 33. Ke4 Rf8 1-0
Belyakina, Lidiya
Churusova, Ekaterina
Seniors Russian Championship Women
2011
A00
1085281              1. d3 e6 2. Nd2 d5 3. c3 Nf6 4. Qc2 c5 5. e3 Nc6 6. Be2 Bd6 7. g4 Qc7 8. h4 b6 9. Nb3 Bb7 10. g5 Nd7 11. Bd2 Nce5 12. O-O-O c4 13. Nd4 cxd3 14. Bxd3= Nxd3+ 15. Qxd3 Nc5 16. Qc2 Ba6 17. Be1 g6 18. f3 O-O 19. Kb1 e5 20. Nb3= Nxb3 21. Qxb3 Bc4 22. Qc2 d4 23. exd4 exd4 24. Rxd4 Be5 25. Rd1 Rad8 26. Ne2 Qb7 27. Rf1 Qa6 28. Rd2 Qxa2+ 29. Kc1 Bxe2 30. Rxe2 Qa1+ 31. Qb1 Rd1+ 32. Kxd1 Qxb1+ 33. Kd2 Bf4+ 0-1
Cvetkovic,M
Stancic,L
18th Belgrade Trophy
Obrenovac SCG
2005
A00
132225              1. d3 e6 2. Bf4 d5 3. e4 Bd6 4. Bxd6 Qxd6 5. Be2 Nf6 6. Nc3 d4 7. e5 Qxe5 8. Nf3 Qc5 9. Ne4 Nxe4 10. dxe4 e5 11. O-O Bg4 12. Nxd4 Bxe2 13. Nxe2 O-O 14. Qd3 Nc6 15. Qb3 Rab8 16. Rad1 Nd4 17. Nxd4 exd4 18. Qd5 b6 19. Rxd4 Qxc2 20. Rd2 Qa4 21. Rd4 Qc2 22. Rc4 Qxb2 23. Rxc7 Rbd8 24. Qb7 Qxa2 25. Qxa7 Qe2 26. Qxb6 Qxe4 27. Qa7 Qe2 28. Re7 Qd2 29. Rfe1 Rfe8 30. Rxe8+ 1-0
Dopey
vlad
ICS game
chess.net
1998
A00Rating    ..2500 2500..2600 2600..2700 2700..2800 2800..
© Copyright 2014-2020 At-Krays