Internet Chessbase
Chess games database online

  Home      Games      ECO explorer       Opening explorer      Games raw      Collection      7 pieces endgame           Miscellaneous          
Sign in      Register      Forgot  
Refresh...   Start...   Transposition...

Show max moves Rating
Year ID position

ID position 335115

 
        
       
       
        
 
Move1-0%1/2%0-1%Total%
h5165141211353142
d4847158471723
e31160058368
g33600024056
Nc32500025045
d31330026634
b31330026634
Nh31500015022
e40000110011
f40000110011
Total334556354773
        
13456862              1. h4 d5 2. a4 e5 3. h5 Nc6 4. c3 Nf6 5. e3 Bd6 6. a5 Bg4 7. Qb3 Rb8 8. h6 g6 9. Nh3 Qe7 10. Ra4 a6 11. f3 Bf5 12. d3 Bd7 13. Ra1 Nh5 14. Nf2 Ng3 15. Rh2 Nxf1 16. Kxf1 e4 17. f4 Be6 18. d4 g5 19. g4 Rg8 20. Rg2 gxf4 21. exf4 Kd7 22. Be3= Rg6 23. g5 f6 24. f5 Bxf5 25. Qxd5 Be6 26. Qxe4 fxg5 27. Nd2 Rf8 28. b3 Bh3 29. Qxe7+ Bxe7 30. Ne4 Bxg2+ 31. Kxg2 Rxh6 32. Ng4 Re6 33. d5 Rxe4 34. dxc6+ Kxc6 35. Kh3 h5 36. Bd4 Rxg4 37. Kh2 Bd6+ 38. Kh1 Rf3 0-1
Glacner,K
Voskoboynikov,Nikita
16th Marienbad Open 2017
Marianske Lazne CZE
2017
13366232              1. h4 d5 2. c4 c6 3. e3 Nf6 4. d4 Bf5 5. Nc3 e6 6. cxd5 exd5 7. a3 a5 8. Bd3= Bxd3 9. Qxd3 Nbd7 10. Bd2 Be7 11. Nf3 Qc7 12. b3 b5 13. O-O O-O 14. Rfc1 Qd6 15. a4 b4 16. Ne2 Ne4 17. Be1 Rfc8 18. Nf4 Qh6 19. g3 Qd6 20. Rd1 h6 21. Rac1 g5 22. hxg5 hxg5 23. Ng2 Kg7 24. Kf1 Rh8 25. Ke2 g4 26. Nfh4 Bxh4 27. Nxh4 Rxh4 28. gxh4 Qf6 29. Qc2 c5 30. f4 gxf3+ 31. Kf1 Qf5 32. Qh2 Kh7 33. Bg3 Rg8 34. Bf4 Rg2 35. Qh1 Qxf4 36. exf4 Ng3+ 37. Ke1 Re2# 0-1
Ryabov,Georgi
Thybo,Thomas Sondergaard
World Youth Open U14 2016
Khanty-Mansiysk RUS
2016
1664009              1. h4 d5 2. c3 c5 3. d4 Nc6 4. h5 h6 5. e3 Nf6 6. dxc5 a5 7. Bb5 e5 8. Nf3 Qc7 9. b4 Be7 10. Bb2 O-O 11. a3 Bg4 12. Be2 Bxh5 13. Rxh5 Nxh5 14. Qxd5 Nf6 15. Qb3 e4 16. Nfd2 Qh2 17. g3 Ne5 18. Nf1 Qg2 19. Nbd2 Nfg4 20. c4 Qxf2+ 21. Kd1= Rfd8 22. Bd4 axb4 23. axb4 Rxa1+ 24. Bxa1 Nd3 0-1
Nachbar Benjamin (GER)
Sokolov Ivan (NED)
It (open)
Maastricht (Netherlands)
2012
A00
3412514              1. h4 d5 2. a4 c6 3. h5 h6 4. d3 Bf5 5. Nd2 e6 6. e4 Bh7 7. Be2 Bb4 8. c3 Ba5 9. b4 Bb6 10. a5 Bc7 11. Ngf3 Nf6 12. Qc2 O-O 13. Bb2 Nbd7 14. c4 e5 15. exd5 cxd5 16. c5 Rc8 17. Nb3 Qe7 18. O-O-O Nb8 19. Kb1 b6 20. Qd2 e4 21. Nfd4 bxa5 22. bxa5 Be5 23. Rc1 Nc6 24. Nxc6 Rxc6 25. Nd4 Rxc5 26. Nc6 Rxc6 27. Rxc6 Rb8 28. d4 Bd6 29. Ka2 Bb4 30. Qc2 Bxa5 31. Ba3 Qd7 32. Qc5 Bb6 33. Qd6 Bf5 34. Qxb8+ Kh7 35. Qd6 Qb7 36. Rb1 e3 37. Rb2 Ne4 38. Bf1 Nxd6 39. Rxd6 Qc7 0-1
Cristina
Bimmer
S13A
Internet Chess Club
2010
A00
2890103              1. h4 d5 2. a4 e5 3. h5 h6 4. a5 a6 5. d3 c5 6. e4 Nf6 7. Nc3 d4 8. Nb1 c4 9. Nd2 cxd3 10. cxd3 Nc6 11. Nc4 Bd6 12. Bd2 O-O 13. Be2 Be6 14. b3 Qe7 15. g4= Nd7 16. Nxd6 Qxd6 17. g5 hxg5 18. h6 gxh6 19. Rxh6 f6 20. Nf3 Kg7 21. Rh1 Rh8 22. Rg1 Ne7 23. Qc1 Ng6 24. Qb2 Kf7 25. b4 Nf4 26. Bxf4 gxf4 27. O-O-O b6 28. axb6 Rhc8+ 29. Kb1 Rab8 30. Rc1 Nxb6 31. Rxc8 Nxc8 32. Qa3 Rxb4+ 33. Kc2 Qc5+ 34. Kd2 Qb6 35. Rc1 Nd6 36. Ke1 Rb1 37. Nd2 Rxc1+ 38. Qxc1 a5 39. Bd1 Qb4 40. Qc7+ Kg6 41. Qc6 Bf7 42. Ba4 Be8 43. Qa8 Bxa4 44. Qg8+ Kh6 45. Qh8+ Kg6 46. Qg8+ Kh6 47. Qh8+ Kg6 48. Qg8+ 1/2-1/2
Cristina
AlphaSleuth
S18B
Internet Chess Club
2009
A00
3376813              1. h4 d5 2. a4 Nf6 3. h5 Bg4 4. h6 g6 5. a5 Nc6 6. a6 b6 7. d3 e5 8. Bg5 Be7 9. Nc3 d4 10. Nb5 Rc8 11. c3 Qd5 12. Qa4 Bd7 13. c4 Qe6 14. Nf3 Nb4 15. Bd2= Nc6 16. Ng5 Qf5 17. g3 Ng4 18. Ne4 O-O 19. Bg2 Rfe8 20. Bf3 Nb8 21. Qb3 Bxb5 22. cxb5 c5 23. Qd5 Nd7 24. Qb7 Ndf6 25. Nxf6+ Bxf6 26. Qxa7 Bg5 27. Bxg5 Qxg5 28. Qxb6 Nxf2 29. Kxf2 Qe3+ 30. Kg2 Re6 31. Qb7 Rce8 32. a7 Rf6 33. a8=Q Rfe6 34. Qxe8+ Rxe8 35. Ra8 1-0
Cristina
ehkopean
S18B
Internet Chess Club
2009
A00
2459276              1. h4 d5 2. a4 e5 3. a5 c6 4. h5 Bd6 5. e3 f5 6. b3 Nf6 7. h6 g6 8. Bb2 Qe7 9. Nf3 O-O 10. c4 Na6 11. cxd5 cxd5 12. Nc3 Nb4 13. Nb5 Bb8 14. Rc1 a6 15. Nc3 d4 16. Na4 Ba7 17. Bc4+ Be6 18. Nxe5 Bxc4 19. Rxc4 Qxe5 20. Rxb4 Qe7 21. Rxd4= Bxd4 22. Bxd4 Ng4 23. Bc5 Qc7 24. Bxf8 Rxf8 25. Nb6 Rd8 26. Nc4 f4 27. Qxg4 1-0
Dako
Freedoom
S13B
Internet Chess Club
2009
A00
3141439              1. h4 d5 2. a4 e5 3. h5 Nc6 4. a5 Nf6 5. h6 gxh6 6. a6 Bg7 7. d3 e4 8. Bxh6= Bxh6 9. Rxh6 Ng4 10. axb7 Bxb7 11. Rh1 Qf6 12. Nh3 Qxb2 13. Nd2 Nb4 14. Rc1= Na2 15. Rb1 Qf6 16. Rxb7 O-O 17. e3 Qf5 18. Be2 Nf6 19. Rxc7 Rac8 20. Rxc8= Rxc8 21. d4 Nc3 22. Qa1 Nxe2 23. Kxe2 Rxc2 24. Qxa7 Qg4+ 25. f3 Qxg2+ 26. Nf2= Rxd2+ 27. Kxd2 Qxf2+ 28. Kd1 Qxf3+ 29. Kc2 Qxh1 30. Qb8+ Kg7 31. Qf4 Qg2+ 32. Kc3 h5 33. Kb4 Qg4 34. Qe5 h4 35. Kc5 h3 36. Kd6 Qe6+ 37. Qxe6 fxe6 0-1
Graciela
clalauquen
S29B
Internet Chess Club
2008
A00
3183908              1. h4 d5 2. a4 e5 3. h5 h6 4. a5 Bc5 5. e3 e4 6. d4 Bd6 7. c4 c6 8. Nc3 Nf6 9. Be2 Qe7 10. Nh3 Nbd7 11. g3 Nf8 12. Nf4 Bxf4 13. gxf4 Bf5 14. Bd2 a6 15. Qb3= Qd7 16. O-O-O Ne6 17. Rdg1 O-O-O 18. Na4 Kb8 19. Nb6 Qc7 20. c5 Ka7 21. Rg2 g6 22. hxg6 fxg6 23. Rgh2 h5 24. Rg1 Rdg8 25. Rhg2 Ng4 26. Be1 Nd8 27. Nxd5 cxd5 28. Qxd5 Nc6 29. b4 Rd8 30. Qc4 Rhe8 31. b5 axb5 32. Qxb5 Bc8 33. Bc3 Ka8 34. Kc2 Na7 35. Qb4 Bd7 36. Ra1 Bc8 37. Bxg4 hxg4 38. Rh2 g3 39. fxg3 g5 40. Rh6 gxf4 41. gxf4 Rg8 42. a6 Rg2+ 43. Bd2 bxa6 44. Kc3 Bb7 45. Rb6 Rb8 46. d5 Qg7+ 47. Qd4 Qxd4+ 48. exd4 Bxd5 49. Rbxa6 Rg3+ 50. Kc2 Bb3+ 51. Kb2 Bc4+ 52. Rb6= Rxb6+ 53. cxb6 Rb3+ 54. Kc2 Rxb6 55. Bc3 Bd3+ 56. Kd2 Kb7 57. Rf1 Nb5 58. Rg1= Nxc3 59. Kxc3 Rc6+ 60. Kd2 Rc2+ 61. Kd1 Re2 62. Rg7+ Kb6 63. f5 Rf2 64. Rg3 Kb5 65. f6 Kc4 66. Rg2 Rxg2 67. f7 Kc3 68. Ke1 Rg1+ 69. Kf2 Rf1+ 70. Ke3 Rxf7 71. d5 Rf3# 0-1
Graciela
playwaycool
S31B
Internet Chess Club
2008
A00
3127031              1. h4 d5 2. a4 e5 3. h5 Nc6 4. a5 a6 5. e4 dxe4 6. Nc3 Nf6 7. h6 gxh6 8. Bc4= Bc5 9. Nge2 Bg4 10. d3 exd3 11. Bxd3 Qe7 12. Rxh6 e4 13. Bc4 Rd8 14. Nd5 Nxd5 15. Bxd5 Nd4 16. Nxd4 Bxd1 17. Nf5 Qe5 18. Bg5 0-1
Florencia
El-Bandido
ICC tourney 775 (3 0)
Internet Chess Club
2007
A00
3276536              1. h4 d5 2. a4 Nc6 3. a5 e5 4. h5 Bc5 5. e3 h6 6. c3 Nf6 7. b4 Bd6 8. b5 Ne7 9. Ba3 Bg4 10. Be2 Bxe2 11. Qxe2 O-O 12. d4 exd4 13. cxd4 Nf5 14. Nf3 Re8 15. Bxd6 Qxd6 16. Nbd2 Ng4 17. Kf1 Ngxe3+ 18. fxe3 Ng3+ 0-1
TUTTIPASTA
dragonmutt
Dos Hermanas Internet S20A g4+1
Internet Chess Club
2007
A00
1531406              1. h4 d5 2. Nf3 c5 3. c4 e6 4. g3 Nc6 5. Bg2 Nf6 6. b3 b6 7. cxd5 exd5 8. Bb2 Be7 9. O-O O-O 10. d3 Bg4 11. Nbd2 Rc8 12. a3 Re8 13. Re1 h6 14. Qc2 d4 15. Nc4 Bf8 16. e4 dxe3 17. Nxe3 Bxf3 18. Bxf3 Nd4 19. Qd1 Qd6 20. Bg2 Rcd8 21. b4 cxb4 22. Qa4 bxa3 23. Bxa3 Qb8 24. Bb2 Qd6 25. Qxa7 Nb5 26. Qa4 Nd4 27. Nc4 Rxe1+ 28. Rxe1 Qc5 29. Re5 Qb4 30. Qa6 Bc5 31. Qa3 Qxa3 32. Bxa3 Bxa3 33. Nxa3 Ng4 34. Re7 Nf5 35. Ra7 Nf6 36. Bh3 Nd4 37. Rb7 Nd5 38. Bg2 Ne2+ 39. Kf1 Nec3 40. Nc4 f6 41. Be4 Nxe4 42. dxe4 Nc3 43. f3 b5 44. Ne3 Rd2 45. Nf5 Rd1+ 46. Kf2 Rd2+ 47. Ke3 Re2+ 48. Kd3 1-0
Brudzinski, Maciej
Kasprzykowska, Joanna
Konik Morski Rewala Open B
2007
A00Rating    ..2500 2500..2600 2600..2700 2700..2800 2800..
© Copyright 2014-2020 At-Krays